Η λύση για τη μεταφορά του ψυχόμενου φορτίου παρουσιάζεται στη Frozen Food

Η iLink μελετώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της μεταφοράς του ψυχόμενου φορτίου δίνει τη λύση στη διαχείριση δρομολογίων που αφορούν ευαίσθητα προϊόντα. Συνδυάζει σύστημα τηλεματικής με πολλαπλή δρομολόγηση λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η θερμοκρασία και δεδομένα από ειδικούς αισθητήρες που τοποθετούνται στους ψυκτικούς θαλάμους. Η λύση θα παρουσιαστεί στην έκθεση Frozen Food που θα πραγματοποιηθεί στο…