Η ΤΟΙ ΤΟΙ αξιοποιεί το σύστημα πολλαπλής δρομολόγησης της iLink

Η iLink είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που έχει αναπτύξει σύστημα πολλαπλής δρομολόγησης εξολοκλήρου in house και σε πιστοποιημένο περιβάλλον για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001. Η TOI TOI αξιοποίησε το σύστημα της iLink και κατόρθωσε να διαχειριστεί τα δρομολόγιά της με τέτοιο τρόπο ώστε να εξοικονομήσει πόρους…