Υπηρεσίες

Fleet Management Software

Vehicle Routing Problem: πολλαπλή δρομολόγηση οχημάτων με σύνθετες ρεαλιστικές παραμέτρους

ERP οχημάτων: διαχείριση τιμολογίων, εργασιών και εξαγωγή εξειδικευμένων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία του στόλου οχημάτων

GPS / GPRS τεχνολογίες: αυτόματη επίβλεψη εκτέλεσης δρομολογίων, εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, απομακρυσμένη πλοήγηση οδηγών, αναφορές στάσεων σε πελάτες και σημεία ενδιαφέροντος

Mobile WorkForce Management

Dispatch Work Order: άμεσες αναθέσεις εργασιών σε απομακρυσμένους υπαλλήλους ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την περιοχή και την ειδικότητά τους

Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων: συγκέντρωση πληροφοριών καθόλη την εκτέλεση των εργασιών και την εξυπηρέτηση των πελατών

Back Office Reports: ιστορικό βλαβών των μηχανημάτων των πελατών, έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης, άμεση εξαγωγή αναφορών και στατιστικών

IoT and Asset Management

Απομακρυσμένη ή Αυτόματη Διαχείριση: επίβλεψη και λειτουργία συσκευών, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού χώρου μέσω τοπικού ή παγκόσμιου δικτύου

Big Data Transfering: έξυπνη διαχείριση και μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων για γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα χωρίς καθυστερήσεις

Hardware Design: κατασκευή και χρήση αισθητήρων ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής ως αποτέλεσμα εμπεριστατωμένων ερευνών και μελετών