Οι SOS ιατροί επέλεξαν την iLink για την ανάπτυξη εξειδικευμένου ERP συστήματος, το οποίο σε συνδυασμό με τεχνολογίες τηλεματικής καλύπτει τις ειδικές απαιτήσεις για την άμεση ανταπόκριση σε κλήσεις ασθενών μέσω του εντοπισμού του κοντινότερου ιαστρού στον ασθενή με την κατάλληλη ειδικότητα.