• Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
  • Βασική γνώση ηλεκτροτεχνίας
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Άνεση στη γραπτή έκφραση και στην επικοινωνία μέσω emailΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows 10, MS Office)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο (π.χ. Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμού, Οχημάτων)