Τακτικό μέλος του ITS η iLink

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών ITS – Intelligent Transport Systems η συμμετοχή στον Οργανισμός της iLink ως τακτικό μέλος. Ο ITS έχει ως στόχο του την υλοποίηση μιας Εθνικής στρατηγικής σε θέματα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν Εθνικοί στόχοι ασφαλούς μετακίνησης, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και μέγιστης φιλικότητας προς το…