Τακτικό μέλος του ΣΕΚΕΕ η iLink

Επίσημη επιστολή από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) έλαβε η iLink για την αποδοχή της ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία επικύρωσε την από 26 Απριλίου 2017 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος ιδρύθηκε το 2010 από 32 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες…